Erfrecht

Erfrecht is een onderdeel van personen- en familierecht. Per 1 januari 2003 is het erfrecht gewijzigd. Erfrecht komt aan de pas wanneer er iemand in uw familie of omgeving overlijdt. Op deze manier krijgt u de zeggenschap over de bezittingen en schulden. Een erflater kan ook een testament op laten maken, bij de notaris, dan verkrijgen de erfgenamen de bezittingen zoals ze in het testament opgenomen zijn. Het kan ook voorkomen dat er geen testament opgemaakt is. Wanneer dit het geval is dan wordt er gekeken naar de dichtstbijzijnde familieleden die recht hebben op de erfenis. Er zijn 4 groepen erfgenamen. Hieronder een overzicht:

Wat wilt u weten over erfrecht?

Stel uw vraag

Erfrecht

  • Echtgenoot en kinderen, zij erven ieder een gelijk deel
  • Ouders, broers en/of zussen
  • Grootouders, hun kinderen, ooms, tantes, neven en nichten
  • Overgrootouders met hun kinderen, kleinkinderen

Wanneer er een erfgename wordt gevonden in een van deze 4 groepen, wordt de rest van deze groepen uitgesloten van de erfenis.
Een erfgenaam kan ook beneficiair aanvaarden. Dat houdt in dat de erfgenaam de nalatenschap alleen accepteert, voor zover die positief is. De erfgenaam kan de erfenis ook verwerpen, dit betekent dat de erfgenaam afziet van de gehele erfenis.
Vraag direct gratis advies aan over erfrecht

Wat is erfrecht?

Het erfrecht regelt wat er gebeurt met de bezittingen en schulden van iemand als die overlijdt.

Bij twijfel: vraag zeker advies bij onze aangesloten advocaten.

Marijke Helmonds / Advocaat Erfrecht

Hoe werkt de Advocaten Hotline?

Een advocaat vinden voor uw juridisch probleem of vraag was nog nooit zo gemakkelijk. U belt 0900-6687524 of stuurt een mail met uw vraag en al binnen zes uur heeft u een antwoord van een advocaat uit de regio. En het eerste advies is gratis Iedere ondernemer die wel eens op zoek is geweest naar een advocaat, weet hoe moeilijk het kan zijn om iemand te vinden die past bij het probleem waar u tegen aanloopt. Maar nu komt de advocatenhotline; een landelijk netwerk van advocaten, dat is gespecialiseerd in ondernemingsrechterlijke zaken.