Bestuursrecht

Bestuursrecht (ofwel administratief recht) is een onderdeel van het publiekrecht. In tegenstelling tot het recht van burgers, die alles mogen, tenzij anders is bepaald bij of krachtens de wet, mag een bestuursorgaan niets, tenzij de wet het voorschrijft. Dat is belangrijk voor het nemen van besluiten die betrekking hebben op uitkeringen, vergunningen en grond. Onderdelen van dit recht zijn bijvoorbeeld sociaal zekerheidsrecht, ambtenarenrecht, vreemdelingenrecht en belastingrecht.

Wat wilt u weten over Bestuursrecht?

Stel uw vraag

BeslagrechtenDe belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Een persoon die het niet eens is met een besluit van de overheid, kan tegen dat besluit bezwaar maken. Is de persoon het niet eens met de beslissing op zijn bezwaar, dan kan hij beroep instellen.
Vraag direct gratis advies aan over bestuursrecht

Wat is Bestuursrecht?

Het bestuursrecht regelt hoe en wanneer een bestuursorgaan van de overheid kan ingrijpen in de openbare rechtsorde, de rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen (onderdanen).

Harm van Gijssel / Advocaat Bestuursrecht

Hoe werkt de Advocaten Hotline?

Een advocaat vinden voor uw juridisch probleem of vraag was nog nooit zo gemakkelijk. U belt 0900-6687524 of stuurt een mail met uw vraag en al binnen zes uur heeft u een antwoord van een advocaat uit de regio. En het eerste advies is gratis Iedere ondernemer die wel eens op zoek is geweest naar een advocaat, weet hoe moeilijk het kan zijn om iemand te vinden die past bij het probleem waar u tegen aanloopt. Maar nu komt de advocatenhotline; een landelijk netwerk van advocaten, dat is gespecialiseerd in ondernemingsrechterlijke zaken.