Beslag laten leggen

Zekerheidsrechten dienen ter zekerheid van een geldvordering. Dit houdt in dat wanneer een geldvordering oninbaar is geworden door bijvoorbeeld een faillissement, de houder van het zekerheidsrecht zich kan verhalen op de zaak waar het recht op rust. Een hypotheekrecht is een voorbeeld van een zekerheidsrecht welke in de meeste rechtsstelsels te vinden is.

Wat wilt u weten over executoriaal beslag?

Stel uw vraag

Beslagrechten

Beslagen kunnen onderverdeeld worden in conservatoir en executoriaal beslag.

Een conservatoir beslag wordt gelegd nadat de Voorzieningenrechter daartoe toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld op eigendommen van de debiteur, dan wel onder derden die gelden verschuldigd zijn aan die debiteur.

Het Nederlandse recht is betrekkelijk uniek op dit punt, daar vrij gemakkelijk toestemming voor het leggen van conservatoir beslag kan worden verkregen.

Eigenlijk dient iedere serieuze vordering voorafgegaan te worden door een conservatoir beslag.

Hiermee wordt voorkomen dat aan het eind van een succesvolle procedure beslagobjecten bij de debiteur onvindbaar zijn.

Nadat er een zgn. executoriale titel -een veroordelend vonnis- verkregen is, kan executoriaal beslag gelegd worden onder derden en/of en op de activa van de veroordeelde.

De advocaten die aangesloten zijn bij de AdvocatenHotline weten exact en in welke proportie dit middel van beslag effectief kan worden uitgevoerd.

Wat is derdenbeslag?

Als er één gebied is waar zeer zorgvuldig gehandeld moet worden, is het wel het beslaglegging. Doe je -in schaaktermen- de verkeerde zet, dan kan je dat later duur komen te staan.Bij twijfel: vraag zeker advies bij onze aangesloten advocaten.

Hans Froon / oprichter Advocaten Hotline

Hoe werkt de Advocaten Hotline?

Een advocaat vinden voor uw juridisch probleem of vraag was nog nooit zo gemakkelijk. U belt 0900-6687524 of stuurt een mail met uw vraag en al binnen zes uur heeft u een antwoord van een advocaat uit de regio. En het eerste advies is gratis Iedere ondernemer die wel eens op zoek is geweest naar een advocaat, weet hoe moeilijk het kan zijn om iemand te vinden die past bij het probleem waar u tegen aanloopt. Maar nu komt de advocatenhotline; een landelijk netwerk van advocaten, dat is gespecialiseerd in ondernemingsrechterlijke zaken.