Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is in feite een opzegging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer met onmiddellijke ingang. Er wordt dus geen opzegtermijn in acht genomen.
Het ontslag kan zowel mondeling als schriftelijk gegeven worden. Vaak wordt het ontslag op staande voet eerst mondeling gegeven, gevolgd door een schriftelijke bevestiging.

Wat wilt u weten over ontslag op staande voet?

Stel uw vraag

Ook hoeft er voor ontslag op staande voet geen toestemming gevraagd te worden aan het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter. Door een ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst dus met onmiddellijke ingang.

De werknemer die op staande voet ontslagen is, verliest dus per direct zijn baan en zijn inkomen. Ook zal, als het ontslag op staande voet terecht gegeven is, de werknemer geen recht hebben op een WW-uitkering.

Voorbeelden van dit zgn. dwingend recht zijn… de regels omtrent de ontslagprocedures, het loonstelsel, proeftijden en pensioenen.
Het komt regelmatig voor dat kantonrechters uiteenlopend denken en oordelen over nagenoeg dezelfde problematiek.
Als er één gebied is waar zeer zorgvuldig gehandeld moet worden, is het wel het arbeidsrecht. Doe je -in schaaktermen- de verkeerde zet, dan kan je dat later duur komen te staan.Bij twijfel: vraag zeker advies bij onze aangesloten advocaten.
Juist omdat ze regionaal gevestigd zijn, kennen ze meer dan een ander de opvattingen en werkwijzen van de betreffende ook regionaal gevestigde Kantongerechten.

Ontslag op staande voet

Als er één gebied is waar zeer zorgvuldig gehandeld moet worden, is het wel het arbeidsrecht. Doe je -in schaaktermen- de verkeerde zet, dan kan je dat later duur komen te staan.Bij twijfel: vraag zeker advies bij onze aangesloten advocaten.

Dennis Coppens / Advocaat Arbeidsrecht

Hoe werkt de Advocaten Hotline?

Een advocaat vinden voor uw juridisch probleem of vraag was nog nooit zo gemakkelijk. U belt 0900-6687524 of stuurt een mail met uw vraag en al binnen zes uur heeft u een antwoord van een advocaat uit de regio. En het eerste advies is gratis Iedere ondernemer die wel eens op zoek is geweest naar een advocaat, weet hoe moeilijk het kan zijn om iemand te vinden die past bij het probleem waar u tegen aanloopt. Maar nu komt de advocatenhotline; een landelijk netwerk van advocaten, dat is gespecialiseerd in ondernemingsrechterlijke zaken.