Bestuurdersaansprakelijkheid

 

Bij ondernemen hoort risico’s nemen. Alle ondernemers en bedrijven hebben één ding gemeen: hun bestuurders mogen niet zover gaan dat zij de onderneming onbehoorlijk besturen en daardoor schade toebrengen aan de onderneming of aan derden. Het beleid van het bestuur wordt publiekelijk ter discussie gesteld. In veel gevallen zijn de bestuurders of commissarissen zelfs in rechte betrokken en zijn zij persoonlijk aansprakelijk gesteld voor slecht beleid, voor kennelijk onbehoorlijk bestuur of voor wanbeleid.

Wat wilt u weten over bestuurdersaansprakelijkheid?

Stel uw vraag

Het zijn beslist niet alleen grote of beursgenoteerde ondernemingen die met aansprakelijkheid van bestuurders te maken krijgen. Ook bij middelgrote ondernemingen en in de praktijk van het midden- en kleinbedrijf (MKB) speelt aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen een belangrijke rol. Bijvoorbeeld wanneer het bestuur door blijft gaan met het bestellen van goederen bij leveranciers terwijl de onderneming al in een slechte financiële positie verkeert, wanneer aandeelhouders zich intensief bemoeien met het beleid en eigenlijk op de stoel van het bestuur gaan zitten of wanneer onderdelen van het bedrijf voor te lage prijzen worden verkocht.

Het aantal gevallen waarin bestuurders van ondernemingen in het MKB aansprakelijk worden gesteld, bedraagt een veelvoud van het aantal spraakmakende zaken dat de publiciteit haalt. Naar schatting gaat het om honderden persoonlijk aansprakelijk gestelde bestuurders en commissarissen per jaar.

Aansprakelijkheid van bestuurders of commissarissen kan zich in alle fasen van het bestaan van de onderneming voordoen. Vaak gaat het om aansprakelijkheid als de onderneming failliet is gegaan. Curatoren stellen zich in de praktijk dan ook regelmatig de vraag of zij wellicht bestuurders van de failliete onderneming aansprakelijk moeten stellen. Aansprakelijk gestelde bestuurders van failliete ondernemingen moeten zich op hun beurt dikwijls verweren tegen curatoren. Maar ook buiten faillissement, als de onderneming nog gewoon draait, kan een bestuurder door de onderneming zelf aansprakelijk worden gesteld voor fouten. Daarnaast bedreigen diverse persoonlijke aansprakelijkheden de bestuurder van buitenaf, bijvoorbeeld wanneer hij niet juist handelt tijdens de oprichting van de onderneming of wanneer hij schuldeisers of aandeelhouders rechtstreeks benadeelt.

Bestuurders en commissarissen die ondernemingen leiden, aandeelhouders en overige belanghebbenden, maar juist ook schuldeisers en andere betrokkenen bij ondernemingen willen zicht hebben op de risico’s en de mogelijkheden. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de bestuurders van winstgerichte ondernemingen die rechtspersoonlijkheid bezitten, zoals naamloze en besloten vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Maar ook bestuurders en commissarissen van andere rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen hebben met aansprakelijkheidsrisico’s te maken.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders mogen nooit zover gaan dat zij de onderneming onbehoorlijk besturen en daardoor schade toebrengen aan de onderneming of aan derden.

Dennis Coppens / Advocaat Arbeidsrecht

Hoe werkt de Advocaten Hotline?

Een advocaat vinden voor uw juridisch probleem of vraag was nog nooit zo gemakkelijk. U belt 0900-6687524 of stuurt een mail met uw vraag en al binnen zes uur heeft u een antwoord van een advocaat uit de regio. En het eerste advies is gratis Iedere ondernemer die wel eens op zoek is geweest naar een advocaat, weet hoe moeilijk het kan zijn om iemand te vinden die past bij het probleem waar u tegen aanloopt. Maar nu komt de advocatenhotline; een landelijk netwerk van advocaten, dat is gespecialiseerd in ondernemingsrechterlijke zaken.