Nieuws

Bestuurders veroordeeld tot betaling salaris curator, ondanks akkoord met schuldeisers

Het bestuur van een failliete vennootschap trof, buiten boedel en curator om, een schikking met schuldeisers. Vervolgens eiste de curator betaling van zijn salaris.

Arts bij crisisdienst mocht zonder toestemming medisch dossier raadplegen

Het Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg Den Haag oordeelde in deze casus dat verweerster, een psychiater werkzaam bij een crisisdienst, zonder toestemming het medisch dossier van klager mocht raadplegen om de situatie van een (mogelijke) crisispatiënt zo goed mogelijk te beoordelen in het belang ...

Geen verblijfsvergunning wegens trage behandeling gezinshereniging

EU-landen mogen geen verblijfsvergunning afgeven in het kader van gezinshereniging enkel en alleen omdat de behandelingstermijn van de aanvraag is overschreden. Het Europees Hof van Justitie bepaalde dat in een Belgische zaak. Autoriteiten mogen geen verblijfstitel afgeven aan een derdelander die...

Intrekken verblijfsvergunning disproportioneel na verblijf van 50 jaar

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) trok de verblijfsvergunning in van een man die al bijna 50 jaar in Nederland is. Dit omdat hij was veroordeeld tot een gevangenisstraf voor twee verkrachtingen, een poging doodslag en drie inbraken. De man zit zijn straf nog uit. Tegen het intrekken van...

Rechters eisen meer informatie in consumentenzaken

Rechters hebben de taak om in consumentenzaken waarin professionele partijen zoals zorgverzekeraars of incassobureaus geld vorderen, te toetsen of bijvoorbeeld de algemene voorwaarden eerlijk zijn. Op dit moment bevatten dagvaardingen in dergelijke zaken vaak onvoldoende informatie om dit goed te...

Notaris als verlengstuk van cliënt: berisping en boete

Een notaris moet 10.000 euro boete ophoesten van de Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden. Ook wordt hij berispt, omdat zijn cliëntenonderzoek niet volstond bij de oprichtingsakten van vier bv’s. Door gebrekkige identificatie van de oprichters en weinig inzicht in de oprichtingsmotieven,...

Bestuursrechter niet bevoegd om te beslissen over kwijtschelding van belasting

Hof Den Haag oordeelde terecht dat de bestuursrechter niet bevoegd is te beslissen op beroepen tegen afwijzingen van administratief beroepen inzake verzoeken om kwijtschelding, bezwaren tegen kwijtscheldings- en betalingsregelingen en afwijzingen van kwijtscheldingsverzoeken.

Raad van State over het correctierecht van artikel 36 Wbp

Iemand van wie persoonsgegevens worden verwerkt kan vragen om correctie daarvan, als hij of zij meent dat gegevens (feitelijk) onjuist zijn verwerkt. In de praktijk wordt regelmatig een beroep op dit recht gedaan - bijvoorbeeld als namen of adressen onjuist blijken. In de onderhavige kwestie...

Twitter