Nieuws

Voorlopig oordeel taalkundige uitleg overeenkomst

De Hoge Raad bevestigt dat de rechter die een overeenkomst moet uitleggen, tot het voorlopige oordeel kan komen dat een daarin voorkomende bepaling moet worden uitgelegd overeenkomstig de taalkundige betekenis daarvan. Voor het mogen geven van een zodanig voorlopig oordeel is niet vereist dat...

Bellen + appen = geweld in de zorgrelatie

Het bijzondere aan de onderhavige tuchtzaak is, dat de klacht niet door de patiënte zelf maar door de werkgever van de verpleegkundige in kwestie werd ingediend. In de zaak is sprake van een vorm van stalking die heeft bestaan uit het veelvuldig bellen en appen naar een patiënte. Hoewel niet aan de ...

Kroniek bestuurlijke organisatie 2019

Deze kroniek beslaat de periode van februari tot en met augustus 2019 en bestrijkt jurisprudentie op het gebied van openbare lichamen, decentrale overheden en bestuursorganen, bevoegdheidsverkrijging, interbestuurlijk toezicht en interbestuurlijke samenwerking.

Miljoenenboete wegens wissen van WhatsApp-<i>chats</i> tijdens inval ACM

De Autoriteit Consument & Markt heeft een boete van 1,84 miljoen euro opgelegd wegens het belemmeren van een onderzoek naar concurrentievervalsende afspraken. Medewerkers van de beboete onderneming verlieten WhatsApp-groepen en wisten chats tijdens een inval.

De 10 opmerkelijkste ontslagzaken van 2019

Pluraliteitvereiste bij faillissement: telt achtergestelde vordering mee?

In de onderhavige zaak kwam een onderneming in hoger beroep tegen zijn faillietverklaring. Volgens de onderneming was er geen sprake van pluraliteit van schuldeisers. Het hof deed een interessante uitspraak.

Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn

Werknemers uit andere EU-lidstaten die voor hun buitenlandse werkgever tijdelijk in Nederland komen werken, krijgen recht op aanvullende arbeidsvoorwaarden. Het belangrijkste uitgangspunt is gelijke beloning voor gelijk werk op dezelfde plaats.

Oratie: Het schadebegrip bij overnameovereenkomsten

Wat bedoelen partijen die betrokken zijn bij overnameovereenkomsten precies als ze het hebben over 'schade'? Volgens Edwin van Wechem is het de vraag of er überhaupt gesproken kan worden van 'hét schadebegrip'. De partijen treffen hierover in hun overnameovereenkomst immers veelal een specifieke...

Fiscale eindejaarstips 2019

Welke acties moet u nog voor het eind van het jaar ondernemen en welke zaken moet u juist uitstellen tot volgend jaar om bestaande en nieuwe fiscale faciliteiten te benutten? Tips en aandachtspunten voor particulieren en organisaties van zes grote accountantskantoren.

Kind en Schade: wat nu?

In 2009 verscheen het boek Kind en Schade: wat nu?, over ernstig en blijvend letsel van kinderen waarvoor een derde aansprakelijk is. Het boek bevat een schat aan (nog steeds actuele) informatie over medische, juridische en rekenkundige onderwerpen in verband met de schaderegeling van ernstig en...

Twitter