Nieuws

Hoge Raad geeft regels voor de wrakingsprocedure in strafzaken

De Hoge Raad heeft in het belang van de wet uitspraken gedaan over wrakingsverzoeken - en geeft onder meer duidelijkheid over de vraag hoe rechters moeten omgaan met oneigenlijk gebruik van de mogelijkheid om een wrakingsverzoek te doen.

Definitieve veroordeling wegens <i>tackle</i> tijdens amateurvoetbalwedstrijd

De veroordeling van een man wegens mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg door een sliding tackle tijdens een amateurvoetbalwedstrijd blijft in stand, zo oordeelt de Hoge Raad.

Fiscus moet eerst controleren, dan laten informeren

Heeft de Belastingdienst een informatiebeschikking met betrekking tot de loonheffingen, btw en vennootschapsbelasting afgegeven op een moment waarop de administratie van de belastingplichtige nog niet is gecontroleerd? Dan is de informatiebeschikking prematuur.

Franchisegever hoeft (nog steeds) geen omzetprognose te verstrekken

De Hoge Raad bevestigt dat franchisegevers niet verplicht zijn om omzetprognoses aan aspirant-franchisenemers te verstrekken. Sinds 2002 is dit de vaste lijn in de jurisprudentie. De Europese Erecode inzake Franchising brengt daar geen verandering in.

Twitter