Nieuws

Binnen de perken houden van kamerverhuur: het ‘procent-criterium’

Geluidsoverlast, rondslingerende fietsen en gebrekkig onderhoud aan panden: in universiteitssteden is overlast door het grote aantal studentenhuizen een probleem. Verschillende gemeenten hebben met het oog hierop regels vastgesteld om een maximumpercentage te kunnen hanteren voor...

Gebruik van productnaam in catalogus ook merkinbreuk?

Veel ondernemingen prijzen hun waren en diensten aan via catalogi, zowel op papier als digitaal. Op de voorpagina staat vaak het merk van de aanbieder zelf vermeld. Aan de binnenzijde, of op de website, wordt dan gebruik gemaakt van verschillende productnamen. Hoe moet het gebruik van dat soort...

Ook zonder arbeidsovereenkomsten gebruikelijk loon

Voor toepassing van de regeling van het gebruikelijk loon voor een dga is vereist dat de dga een aanmerkelijk belang houdt en de dga werkzaamheden voor die vennootschappen heeft verricht. Het bestaan van een arbeidsovereenkomst is geen voorwaarde voor toepassing van de gebruikelijkloonregeling....

Het voorlopig getuigenverhoor bij overheidsaansprakelijkheid

De rechter weigerde in de onderstaande zaak toestemming te geven voor een voorlopig getuigenverhoor tegen een provinciale overheid. De zaak illustreert hoe het middel van het voorlopig getuigenverhoor om een onrechtmatige overheidsdaad te kunnen construeren lang niet altijd kan worden ingezet.

Kentekenparkeren maakt geen inbreuk op de privacy

De rechtbank oordeelde in deze zaak in eerste aanleg dat kentekenparkeren geen inbreuk op de privacy behelst. Het door de scanauto geregistreerde kenteken wordt namelijk versleuteld opgeslagen en na 48 uur verwijderd. Alleen als blijkt dat niet is betaald voor het parkeren, wordt de versleuteling...

Het EHRM als adviseur voor nationale rechters

Medio januari 2019 is Protocol nr. 16 bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) voor Nederland in werking getreden. Met dit Protocol is het voor de hoogste nationale rechters mogelijk geworden om ‘advisory opinions’ aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te vragen over...

Docent fraudeert met toetsen: plichtsverzuim of disfunctioneren?

Een leerkracht van een basisschool is op non-actief gesteld, omdat zij nalatig zou zijn geweest bij de correctie van een groot aantal Cito-toetsen. Zij zou circa 150 fouten hebben laten zitten. De werkgever legt de werkneemster een berisping op wegens plichtsverzuim. De Commissie van beroep...

Zelfstandige gebruikswijziging van aansluitend terrein kan met kruimelgeval

Een geschiedenisles van de Raad van State over kruimelgevallen. Een zelfstandige gebruikswijziging van een bij een bouwwerk aansluitend terrein is weldegelijk mogelijk. Ook als het gewenste gebruik van dat bouwwerk al is vergund (zoals in deze zaak).

Twitter