Nieuws

Welstandscriteria in beschermd stadsgezicht

In welstandsnota's wordt door gemeenten met beleidsregels neergelegd wat de criteria en kaders zijn die bij een architectonische welstandsbeoordeling van bouwwerken worden toegepast. Dat daarin zeer specifieke criteria kunnen ontbreken, betekent niet zonder meer dat specifieke bouwwerken daarmee...

Zorgvuldigheidsnorm accountant tegenover derde

In deze (Caribische) zaak verduidelijkt de Hoge Raad dat voor aansprakelijkheid van een accountant bij de uitoefening van zijn beroep ten opzichte van een derde niet dezelfde maatstaf geldt als tussen de accountant en zijn opdrachtgever. Niettemin geldt voor de accountant ten opzichte van de...

Seks tegen de wil en seksuele intimidatie worden strafbaar

Door een nieuwe strafbaarstelling voor ‘seks tegen de wil’ in de wet op te nemen - naast de huidige bepalingen voor verkrachting en aanranding - kunnen slachtoffers straks makkelijker aangifte doen. Nu ligt de lat soms te hoog voor het bewijs van dwang bij aanranding en verkrachting. Dat is...

Eerste Kamer akkoord met herziening partneralimentatie

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Gescheiden echtelieden betalen straks niet langer maximaal 12 jaar partneralimentatie. Alimentatiegerechtigden ontvangen vanaf het moment van echtscheiding de helft van het aantal huwelijksjaren alimentatie, met...

Opzegging dienstverband geldig ondanks ontslagname in overspannen opwelling

Een advocate kwam na haar zwangerschapsverlof en een vakantie terug op kantoor. Al op dag één concludeert zij niet verder te willen en zegt haar dienstverband op. Enkele weken later stelt zij door overspannenheid in een opwelling te hebben gehandeld. Maar daarom hoeft haar werkgever de opzegging...

Aftrek privépand blijft beperkt tot gebruikersvergoeding

IB-ondernemers kunnen vanwege het gebruik van privépanden in hun onderneming een (forfaitaire) gebruiksvergoeding en een deel van de gebruikelijke huurderslasten aftrekken. Maar daar blijft het dan ook bij. Ondernemers mogen niet ook nog eens een fictieve huurvergoeding aftrekken.

Rechter <i>not amused</i> over zaak om reiskostenvergoeding van € 2,29

De ergernis van de rechter geldt zowel het Openbaar Ministerie als de raadsman van een gewezen verdachte: er wordt geprocedeerd over een reiskostenvergoeding van € 2,29. ‘Een geding als dit is bepaald geen reclame voor de rechtspleging, zeker niet in tijden waarin de magistratuur kampt met...

Eisen aan volmachten in strafzaken

De verdachte kan een raadsman machtigen namens hem ter zitting te verschijnen. Dit rechtsmiddel kan ook worden aangewend door tussenkomst van een advocaat. Daarbij dienen een aantal eisen in acht te worden genomen. Zo dient de advocaat onder meer expliciet te verklaren dat hij bepaaldelijk is...

The EU Charter as a source of rights and obligations for individuals

The Egenberger and Bauer judgments concern what has been described as probably the most important development in EU fundamental rights law in a long time: establishing the horizontal direct effect of some of the provisions of the EU Charter of Fundamental Rights.

Inloggen in het account van de verdachte

Mogen opsporingsdiensten inloggen in het account van een verdachte? Er is juridisch nog de nodige onduidelijkheid.

Twitter