Nieuws

Causaliteit in het besluitenaansprakelijkheidsrecht

In het besluitenaansprakelijksheidsrecht gaven de Hoge Raad en de Raad van State tot 2016/2017 een andere invulling aan het causaliteitsvereiste. De afgelopen jaren zijn de verschillen bij de toepassing van het causaliteitsvereiste (tot op zekere hoogte) weggenomen. Voortaan is niet alleen...

Opzet, kans en keuzes: doodslag in het verkeer

In dit boek wordt (poging tot) doodslag in het verkeer vanuit verschillende perspectieven geanalyseerd. Een deel van het boek is gewijd aan een kritische evaluatie van feitenrechtspraak.

De status van het recht van voorpoot

Het middeleeuwse recht van voorpoot (dat stamt uit 1491) is nooit afgeschaft en overleefde achtereenvolgende codificaties van het privaatrecht. Het voorpootrecht bestaat eruit om bomen en planten in overheidsgrond rondom een erf te mogen planten, die bomen te exploiteren en de grond desgewenst ...

Tuchtcollege laat zich uit over causaal verband

Deze uitspraak is opmerkelijk, omdat het tuchtcollege de uitspraak start met de overweging dat het onverwachte overlijden van een kindje niet in relatie staat met de begeleiding door de verloskundige in kwestie. In medische tuchtzaken wordt het verweten handelen of nalaten sec behandeld, dus los...

Geen inbreuk op privacy bij trajectcontrole

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beoordeelt of de werkwijze bij een trajectcontrole een inbreuk op het recht op privacy conform art. 8 EVRM, of schending van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer conform art. 10 Grondwet vormt - en beantwoordt deze vraag ontkennend.

Rechtbank Amsterdam straft strenger dan andere rechtbanken

De rechtbank Amsterdam stopt veroordeelden voor vuurwapengeweld en wapenhandel veel langer in de cel dan andere rechtbanken. Tevens hanteert de rechtbank nieuwe strafverzwarende omstandigheden. Advocaten plaatsen vraagtekens bij de rechtvaardigheid van de Amsterdamse strafmaat.

Premievrijstelling arbeidsongeschiktheid niet in mindering op transitievergoeding

Werkneemster is in loondienst bij een bank. Zij wordt arbeidsongeschikt en krijgt premievrijstelling van haar pensioen terwijl de pensioenopbouw doorgaat. Bij beëindiging van de dienstbetrekking wil werkgever de premievrijstelling korten op de transitievergoeding. Daar is de rechter het niet mee...

De modernisering van het Nederlands procesrecht in het licht van big data

Nu steeds meer processen binnen de overheid data-gedreven zijn, is het belangrijk een aantal aanpassingen te doen in recht en beleid. Tot nu toe is met name aandacht besteed aan de bescherming van materiële rechten van burgers. Zo introduceerde de AVG nieuwe privacyrechten. Maar minstens even...

Commissie van Aanbestedingsexperts laat zich uit over ‘open house-systeem’

‘Open house-systemen‘ vallen buiten de reikwijdte van het aanbestedingsrecht. Maar wat is een open house-systeem en waar ligt precies de grens tussen dit systeem en het aanbestedingsrecht?

Twitter