Nieuws

Nieuwe lijn Afdeling over vergunning van rechtswege zorgt voor vernietiging rechtbankuitspraken

De Raad van State zette een nieuwe jurisprudentielijn in rond vage (verkapte) vergunningaanvragen, die kunnen leiden tot abusievelijke verlening van vergunningen van rechtswege. Een tweetal uitspraken laten nog geen maand later al zien hoe dit concreet uitpakt.

Meer rechtsbescherming voor failliete bv jegens fiscus

Het bedrag van een belastingaanslag is voor een failliet bindend. Als de curator niet, of niet succesvol bezwaar of beroep aantekent tegen een aanslag, moet de failliet volgens de Hoge Raad de mogelijkheid hebben om zelf op te komen tegen de beslissing.

Wetsvoorstel bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties

Dit wetsvoorstel geeft de minister voor Rechtsbescherming de bevoegdheid om organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden bij besluit (beschikking) te verbieden. Op grond van artikel 2:20 BW is dat op dit moment voorbehouden aan de rechter. Deze wetswijziging ...

Zijn advocaten wel geschikt voor <i>corporate investigations</i>?

De grote accountantskantoren begonnen vijfentwintig jaar geleden met forensisch onderzoek. Sinds een jaar of tien begeven ook advocatenkantoren zich op deze betrekkelijk nieuwe en lucratieve markt. Een klein ‘intern onderzoek’ kost algauw een ton. Kunnen advocaten wel objectief feitenonderzoek doen ...

Omstreden Auteursrechtrichtlijn aangenomen

Een controversieel wetgevingspakket om de auteursrechtwetgeving in Europa aan te passen aan het digitale tijdperk is aangenomen en moet in de zomer van 2021 omgezet zijn in nationale wetgeving. Omstreden is onder meer de invoering van een 'hyperlinkbelasting' voor online dienstverleners jegens...

Twitter