Nieuws

Preadviezen NJV 2019: De actualiteit van territorialiteit en jurisdictie

Het begrip territorialiteit speelt een centrale rol in het nationale, Europese en internationale recht ter de afbakening van jurisdictie en rechtstoepassing. De betekenis van dit begrip vervaagt echter onder invloed van globalisering en technologische ontwikkelingen. Tegelijkertijd lijken nationale ...

Intrekking omgevingsvergunning bouwen: let goed op in bezwaar

Tegen een besluit tot intrekking van een omgevingsvergunning voor bouwen kan bezwaar en beroep worden ingesteld. Het is echter wel van belang om al in de bezwaarfase alle relevante stukken ter onderbouwing van je standpunt naar voren te brengen. In beroep is het vaak te laat.

Kroniek Pensioenrecht april 2018 - april 2019

In de kroniekperiode is onder meer nieuwe pensioenwetgeving ingevoerd met betrekking tot arbeidsmobiliteit binnen de EU en insolvente verzekeraars. Aanhangig zijn twee initiatief wetsontwerpen ter voorkoming van pensioenkortingen en een wetsontwerp inzake de governance van pensioenfondsen. Een...

Massaal bezwaar box 3: Hoge Raad uit bezwaren over spaartaks

De Hoge Raad is het met de Bond voor Belastingbetalers eens dat het onterecht is dat de Belastingdienst er voor de vermogensrendementsheffing jarenlang van uitging dat mensen jaarlijks gemiddeld 4% rendement halen op hun spaargeld en beleggingen, terwijl de rente historisch laag staat. Voor de...

Google voor juristen (in-house, 2 PO-punten)

Veel juridische vakinformatie is kosteloos online beschikbaar. Maar het vinden van die informatie kan tijdrovend zijn. U moet als geen ander kunnen googlen en de ins & outs van de belangrijkste juridische sites kennen. Tijdens deze cursus komen zoektips en -trucs aan de orde.

Schadeloosstelling bij voortijdige of onnodige onteigening

Een arrest waarin ingegaan wordt op het karakter van de ‘billijke schadeloosstelling’ die de overheid aan de oorspronkelijke eigenaar verschuldigd is als te vroeg (of onnodig) tot onteigening is overgegaan. De billijke schadeloosstelling heeft volgens de Hoge Raad geen punitief karakter, maar is...

Nieuwsbrief Jurisprudentie CRvB mei 2019

De Nieuwsbrief Jurisprudentie van de CRvB komt maandelijks uit en bevat een overzicht van de belangrijkste uitspraken die in de afgelopen maand zijn gepubliceerd op Rechtspraak.nl. Dit nummer bevat een selectie van 30 uitspraken op 9 onderwerpsgebieden.

Nadeelcompensatie anno 2019

Nadeelcompensatie kan zich voordoen bij feitelijk overheidshandelen en bij het nemen van individuele besluiten. Ook doet het zich voor bij algemene besluiten, zoals een verbod op bepaalde bedrijfsactiviteiten. Er bestaan verschillende bijzondere regelingen die voor specifieke overheidsorganen...

Twitter