Nieuws

Werkgever zit vast aan verlenging via <i>Whatsapp</i>

In de uitspraak Grillroom Ramses II (NJ 2005, 395) bepaalde de Hoge Raad dat de gewone regels uit het verbintenissenrecht gelden voor rechtshandelingen van werkgevers, in dat geval ging het om een opzegging. Dus als uit de verklaring of de gedragingen een opzegging afgeleid kan worden, dan kan dat...

Onverschuldigde betaling aan webwinkel?

Voor de beantwoording van de vraag of een webwinkel er gerechtvaardigd op mag vertrouwen dat een door haar ontvangen girale betaling voor haar bestemd is en strekt tot voldoening van een openstaande schuld is van belang of de bij de betaling vermelde factuur-, debiteur- ...

Vordering uittreding aandeelhouder BV

Een meerderheidsaandeelhouder is onder omstandigheden niet verplicht om de aandelen van een minderheidsaandeelhouder over te nemen. Volgens de Ondernemingskamer heeft X onvoldoende geconcretiseerd dat hij in een benarde positie terecht is gekomen die rechtvaardigt dat Y gehouden is om zijn...

Concept-besluit elektronische publicaties bestuursorganen

In de Wet elektronische publicaties wordt de verplichting voor bestuursorganen om te publiceren in huis-aan-huisbladen vervangen door een verplichting te publiceren in het officiële publicatieblad. Tevens wordt een wettelijke regeling getroffen voor een voorziening waarmee iedereen via e-mail...

Wetsvoorstel weigeren VOG op basis van politiegegevens

Dit wetsvoorstel heeft tot doel een intensievere screening mogelijk te maken voor bepaalde, door de minister aan te wijzen, functies in het 'veiligheidsdomein'. Voor deze functies is een hoge mate van integriteit nodig en zijn bestaande (justitiële) screeningsinstrumenten niet voldoende. Het...

Veel eerdere veroordelingen, hogere straf

Als de strafrechter in zijn motivering van zijn vonnis een eerdere herroepelijke veroordeling betrekt, is sprake van een motiveringsgebrek. Volgens de Hoge Raad is zo'n motiveringsgebrek te klein om het vonnis te vernietigen als de rechter ook enkele onherroepelijke veroordelingen in zijn...

<i>Auditfiles</i> onderdeel van administratie: dus opvraagbaar door fiscus

Als de Belastingdienst in een informatiebeschikking vraagt om auditfiles uit een boekhoudprogramma dat de ondernemer gebruikt, is daar weinig tegenin te brengen, blijkt uit deze uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Een onderneming deed een beroep op geheimhouding, omdat er bij de...

Collectieve actie tegen sjoemelsoftware Volkswagen grotendeels ontvankelijk

Een collectieve actie door Stichting Volkswagen Car Claim tegen onder andere Volkswagen en 56 Nederlandse autodealers naar aanleiding van 'Dieselgate' is door de Rechtbank Amsterdam grotendeels ontvankelijk verklaard. De collectieve actie is gestart ten behoeve van bezitters van auto's met...

Twitter