Nieuws

De juridische kwalificatie van bitcoins

In dit artikel wordt ingegaan op de juridische kwalificatie van bitcoins. Daartoe wordt eerst uitgelegd hoe de techniek werkt. Daarna wordt de technische werkelijkheid juridisch weerspiegeld. Gefocust wordt daarbij op de privésleutel, de wallet waarin die sleutel is opgeborgen en de drager waarop...

Loondoorbetaling is geen beëindigingsvergoeding in zin van WNT

De rechtbank Overijssel heeft bepaald dat in de periode waarin een topfunctionaris op non-actief is gesteld door zijn werkgever en waarin hij het recht op loon heeft behouden, dit loon niet kan worden aangemerkt als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband zoals bedoeld in artikel 2.10...

Concept-wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Het huidige taakstrafverbod voor geweld- en zedenmisdrijven wordt uitgebreid naar elke vorm van geweld tegen personen in de uitoefening van een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid.

E-mail van burgemeester is (gelet op formulering) besluit in zin van Awb

Een e-mail van een burgemeester kan als besluit in de zin van de Awb worden gekwalificeerd. Daarbij is wel de inhoud en de wijze waarop de e-mail is geformuleerd van belang.

Voormalig medewerkster moet inloggegevens Facebookpagina overdragen

Een voormalig medewerkster van een stichting moet de inloggegevens en het beheer van een Facebookpagina overdragen aan haar voormalige werkgever. Volgens de rechter heeft de vrouw deze pagina weliswaar zelf aangemaakt, maar deed zij dat voor haar werkgever; een dierenopvangtehuis.

Europees recht moet leidend zijn bij Europese aanhoudingsbevelen

Rechterlijke autoriteiten moeten bij het uitvaardigen en uitvoeren van Europese aanhoudingsbevelen met betrekking tot verstekveroordelingen niet van hun nationale recht, maar van het Europese recht uitgaan. Dat is een van de belangrijkste conclusies van een rechtsvergelijkend onderzoek van...

Nieuwe Europese Richtlijnen voor consumentenkoop en levering van digitale diensten

Een gemeenschappelijk Europees kooprecht kon tot nu toe nog niet gerealiseerd worden, maar de Europese wetgever heeft in juni 2019 twee Richtlijnen gecreëerd die dit doel dichterbij moeten brengen. Richtlijn 2019/771 ziet op consumentenkoop en Richtlijn 2019/770 ziet op de levering van digitale...

Twitter