Nieuws

Jaarverslag 2019 Centrale Raad van Beroep

Een beknopt overzicht van ontwikkelingen in 2019, enkele belangwekkende uitspraken en kerncijfers.

Hoge Raad, Scoppola en rechtsbescherming

In deze uitspraak heeft de Hoge Raad—in lijn met het advies van de advocaat-generaal—geoordeeld dat sprake is van een verandering in regels van sanctierecht die ten gunste van verdachte werkt en die met onmiddellijke ingang moet worden toegepast.De Hoge Raad voegt daaraan toe dat in zaken waarin de ...

Eén bron onvoldoende voor ernstige beschuldigingen op sociale media

Gedaagde heeft een video op haar Facebookpagina geplaatst met de titel 'De Grootste Diamantroof in de geschiedenis van Suriname'. Zij beschuldigt daarin eiseres van betrokkenheid bij onder meer diefstal, bedreiging, mishandeling, afpersing en gijzeling. Haar enige bron is de directrice van de...

Eerste uitspraak inzake corona en de huur van bedrijfsruimte

Dit kort geding valt de eer te beurt de eerste uitspraak te zijn over Corona en de huur van bedrijfsruimte. De zaak speelt tussen bierbrouwer Inbev en een verhuurder. Inzet is dat Inbev de huur slechts gedeeltelijk wil betalen. De rechtbank gaat uit van een huurrechtelijk gebrek en overweegt dat...

Concept-wetsvoorstel beschikking bij overgang van onderneming

Overgang van een onderneming, geheel of gedeeltelijk, heeft gevolgen voor de toerekening van lasten op grond van de ZW en de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen aan de overdrager en de toerekening van die lasten aan de verkrijger...

Stelplicht en bewijslast in medische zaken

Het stellen en eventueel bewijzen van enkel de beroepsfout is niet voldoende voor een succesvolle vordering. De patiënt zal, zeker als er door de arts (gemotiveerd) verweer wordt gevoerd, ook moeten stellen en bewijzen dat de gemaakte fout heeft geleid tot schade. Het causale verband moet, aldus de ...

Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen

Deze handreiking helpt werkgevers bij het opstellen van een gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag. Onder ongewenste omgangsvormen vallen onder andere pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld. De handreiking bestaat onder meer uit een stappenplan.

XOXO is geen geldig merk

De term 'XOXO', die veel op sociale media en in app-berichten wordt gebruikt en zo veel als kusjes en knuffeltjes betekent, is geen geldig merk. Dit zou volgens het arrest van het Europese Gerecht niet anders worden door het feit dat slechts een deel van het publiek de betekenis kent—zolang het...

Twitter