Nieuws

Accountants bepalend bij uitleg franchiseovereenkomst

In dit afrekeningsgeschil tussen Albert Heijn en 240 franchisenemers worden vrijwel alle vorderingen van de franchisenemers afgewezen. Partijen spraken in de franchiseovereenkomst af, dat accountants de uitvoering van de overeenkomst zouden controleren. Dat doen zij al jaren - en vanaf een zeker...

De elektronische handtekening bij overeenkomsten: een vraag van risicomanagement

Ieder bedrijf dat overweegt om met elektronische handtekeningen te gaan werken zal een risico-afweging moeten maken: hoe hoger het gewenste niveau van zekerheid, hoe moeilijker en kostbaarder de geschikte variant van elektronische ondertekening van contracten zal zijn.

<i>Switchen</i> onder de Wwz

In het arrest Dibbets/Pinckers (1994) werd door de Hoge Raad voor het eerst bevestigd dat een werknemer het recht heeft om te ‘switchen’ van een reeds ingeroepen vernietiging van het ontslag naar een schadevergoeding. In deze bijdrage wordt de grondslag voor de switch na inwerkingtreding van de ...

Eerste toewijzingen affectieschade

De nieuwe Wet affectieschade heeft inmiddels tot de eerste schadevergoedingen geleid. Nabestaanden hebben sinds 1 januari 2019 niet alleen recht op materiële schadevergoeding, maar ook op schadevergoeding wegens het verdriet dat het overlijden van een naaste heeft veroorzaakt. De bedragen die...

Niet doorgeven nieuw adres voor risico van debiteur

Een vordering verjaart in beginsel vijf jaar nadat deze opeisbaar is geworden. De verjaring wordt gestuit als de schuldeiser aan de schuldenaar duidelijk maakt dat hij nog aanspraak maakt op betaling. Dit kan hij bijvoorbeeld doen door een stuitingsbrief te sturen. Maar een dergelijke brief mist...

Strafvonnis nieuwe stijl

De rechtbank in Rotterdam deed uitspraak in een strafzaak over drugshandel. De rechters en griffier kozen er voor om het vonnis anders te structureren; makkelijk leesbaar en toegankelijk, met behoud van belangrijke informatie.

Massaschadeclaims onder de AVG

De rechtbank Overijssel kende eind mei 2019 voor het eerst een schadevergoeding wegens overtreding van de AVG toe. De zaak zag op een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens door een gemeente, die werd veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van € 500 aan betrokkene. Hoewel het om...

Twitter