Nieuws

McDonald’s verliest Europees woordmerk ‘Big Mac’

Twee schijven rundergehakt met sla, kaas, augurk, ui en speciale saus tussen een driedelig sesambroodje; de Big Mac. De geregistreerde merknaam 'Big Mac' is binnen de Europese Unie niet meer merkenrechtelijk beschermd. De reden: McDonald’s heeft onvoldoende aangetoond dat de merknaam de afgelopen...

Nieuwe disciplinaire maatregelen mogelijk tegen rechters

Rechters die op de een of andere manier over de schreef gaan, konden tot voor kort een schriftelijke waarschuwing krijgen, ofwel worden ontslagen. Sinds 1 januari 2019 zijn daar twee sancties bijgekomen, die tussen de waarschuwing (die tegenwoordig ‘berisping’ heet) en ontslag zijn komen in te...

Proefschrift: Duidelijkheid van fiscale wetgeving

De eis van duidelijkheid die voortvloeit uit het rechtszekerheidsbeginsel, is een essentieel vereiste voor wetgeving. Deze eis houdt in dat wetgeving zodanig gestructureerd en geformuleerd moet worden dat burgers de wetgeving kunnen begrijpen en juist kunnen toepassen. Het doel van dit onderzoek is ...

Proefschrift: Financial instruments in the OECD model tax convention

Hoe worden grensoverschrijdende financiële producten belast? Dit is onderhevig aan ongeveer 3.000 dubbelbelastingverdragen tussen staten wereldwijd, waarvan de meeste zijn gebaseerd op het internationale standaardformulier van de OESO. Vanuit dit oogpunt is het OESO-modelverdrag inzake belastingen...

Doorstarten na <i>Smallsteps</i>

In deze bijdrage wordt de eerste rechtspraak besproken die is gewezen na het geruchtmakende Smallsteps-arrest van het Hof van Justitie. Wanneer is een procedure die leidt tot een doorstart nog gestart ‘met het oog op liquidatie van het vermogen van de onderneming’? Of is inmiddels sneller sprake ...

Kroniek Europees Aanbestedingsrecht 2017/2018

Deze kroniek vat uitspraken samen die door het Europese Hof van Justitie zijn gewezen op het gebied van het aanbestedingsrecht in de tweede helft van 2017 en de eerste helft van 2018.

Handreiking Regeling voor vervroegde uittreding

De fiscus heeft een handreiking gepubliceerd waarin duidelijkheid wordt geschept over de vraag hoe men toetst of sprake is van een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Uitgangspunt is dat een vertrekregeling moet worden beoordeeld aan de hand van de objectieve voorwaarden van de regeling - en dus ...

Twitter