Nieuws

Proefschrift: Concurrence in European Private Law

Sommige onderdelen van het privaatrecht worden bijna exclusief beheerst door nationale regelgeving, andere onderdelen kennen een groeiende invloed van EU-recht. Het is bovendien niet ongebruikelijk dat een rechtsverhouding tussen private partijen wordt beheerst door meerdere EU-regels over...

Ontslag op staande voet wegens bedreiging werkgever door partner van werknemer

Het komt voor dat de partner van een werknemer zich bemoeit met de arbeidsverhouding tussen de werkgever en de werknemer. Waar dat gaat over de correcte nakoming van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld of het juiste bedrag aan loon is betaald), mag de werknemer zich door een derde laten...

Vrouw krijgt geen vergoeding na ontslag door ex-man

Een vrouw die jarenlang een (vorstelijke) beloning ontving voor werk dat zij verrichtte in de praktijk van haar toenmalige man, had geen arbeidsovereenkomst en grijpt daardoor naast een transitievergoeding na beëindiging van de relatie - en de samenwerking.

Wanneer is handhavend optreden onevenredig bij een overtreding van geringe aard en omvang?

Uitspraken waarin wordt geoordeeld dat handhavend optreden onevenredig is tot de daarmee te dienen belangen zijn schaars. Dit geldt zeker voor gevallen waarin is geoordeeld dat de overtreding van ‘geringe aard en omvang’ is. Een voorbeeld van een uitspraak waarin dit wel het geval was, is de...

Kinderalimentatie wegstrepen tegen overbedelingssom: kan dat?

De rechtbank Noord-Holland boog zich over een bijzonder geval. Bij de echtscheiding hadden partijen in deze zaak een ouderschapsplan opgesteld. In dat plan waren zij ook een bedrag overeengekomen voor de kinderalimentatie. De vrouw kreeg de echtelijke woning toegedeeld en de overbedelingssom werd...

Gerechtshoven stellen limiet aan lengte van processtukken in civiele zaken per 1 april 2021

De gerechtshoven kondigden eind 2020 aan dat aangeleverde processtukken per 1 april 2021 beperkt moeten blijven tot 15 of 25 pagina’s (afhankelijk van het soort stuk). De advocatuur was het daar niet mee eens, maar de Rechtspraak blijft bij zijn standpunt. Wel komt men enigszins tegemoet aan de...

Overzicht wijzigingen in het beslag- en executierecht per 1 april 2021

De inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot herziening van het beslag- en executierecht vond plaats tussen 1 oktober 2020 en 1 april 2021. Een overzicht van de wijzigingen.

Twitter