Nieuws

Alternatieven (toch) relevant voor bestemmingsplan?

De aanwezigheid van een alternatief plan leidt in deze zaak tot het oordeel dat nader onderzoek had moeten worden gedaan naar de wenselijkheid en haalbaarheid van dat initiatief. Dit is tamelijk bijzonder. Het bestaan van alternatieven wordt in veel planprocedures naar voren gebracht, maar ketst...

Totstandkoming StAB-deskundigenberichten niet in strijd met artikel 6 EVRM

De Afdeling bestuursrechtspraak schakelt regelmatig de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) in als deskundige bij geschillen over ruimtelijke ordening en milieu, bijvoorbeeld als zij behoefte heeft aan een beschrijving van de situatie ter plekke, of de ...

Waarschijnlijkheid van 80% onvoldoende om causaal verband aan te nemen

Het is aan de eisende partij om aan te tonen dat schade is ontstaan door een tekortkoming van de wederpartij. Hoewel het met een waarschijnlijkheid van 80% voor de hand ligt dat de aannemer in deze zaak de schade heeft veroorzaakt, gaat hij vrijuit.

Doel en misbruik van beslag

Wie over een voor tenuitvoerlegging vatbare titel beschikt, is bevoegd om deze ten uitvoer te leggen. Hoe ver strekt nu deze bevoegdheid en wanneer is er sprake van misbruik? In deze bijdrage wordt de vraag beantwoord welke doelen er met een beslag en de daaropvolgende tenuitvoerlegging worden...

AP biedt duidelijkheid over <i>direct marketing</i>

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft uitgebreide informatie over de spelregels rond direct marketing gepubliceerd, zoals die gelden onder de nieuwe Europese privacywetgeving.

Twitter