Nieuws

Betrokken bij drugsproductie, dan ook verantwoordelijk voor bodemverontreiniging

Bij de productie van drugs komt chemisch afval vrij, dat regelmatig in de natuur wordt gedumpt. De Raad van State maakt in deze uitspraak duidelijk dat een drugscrimineel die (actief) betrokken was bij een amfetaminelaboratorium, als overtreder kan worden aangemerkt. Ook wanneer diegene de bodem...

Uitbreiding terras: burgemeester mag zich buigen over invloed van geluid, maar niet over geluidniveau

De burgemeester hoeft bij het verlenen van een gewijzigde exploitatievergunning voor de uitbreiding van een terras niet te onderzoeken of het geluid dat mogelijk op het terras wordt geproduceerd binnen de toegelaten grenzen valt. Geluid is echter wel onderdeel van de uitstraling van het terras op...

Kort commentaar bij de voorgenomen herziening van het beslag- en executierecht

Het langverwachte wetsvoorstel Herziening Beslag- en executierecht is in consultatie geven. In deze bijdragen lopen de auteurs door de belangrijkste voorgestelde wijzigingen, benoemen zij het standpunt van de regering en geven zij kort commentaar.

Is een leaseauto een arbeidsvoorwaarde?

Behoren een leaseauto, tankpas en telefoon wel of niet tot de arbeidsvoorwaarden, ook al staan die niet in de arbeidsovereenkomst of cao? In deze zaak past de rechtbank de criteria van het arrest FNV/Pontmeyer toe.

Oud Imtech-bestuurders moeten alsnog boetes betalen

Twee oud-bestuurders van het failliete installatiebedrijf Imtech moeten respectievelijk een miljoen en een half miljoen euro boete betalen. De Autoriteit Financiële Markten legde hen de boetes op, omdat Imtech beleggers in 2012 onvolledig en misleidend informeerde over een pretparkproject,...

Twitter