Nieuws

Buitenlandse oudedagsvoorziening kan onder Wet verevening pensioenrechten bij scheiding vallen

Voor de beantwoording van de vraag of een buitenlandse pensioenregeling onder het toepassingsbereik van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (wvps) valt, is beslissend of de buitenlandse pensioenregeling in het desbetreffende land een functie vervult die in voldoende mate overeenstemt...

Meer topclaims na medische fouten

Een onderzoek naar schadeclaims in de ziekenhuiszorg in de periode 2007-2016. Het hoogste bedrag aan smartengeld dat door de rechter werd toegewezen bedroeg € 225.000. De gemiddelde schade per claim was in 2016 € 24.260.

Waarschuwingsbrief was geen besluit

De reactie van het bevoegd gezag op een verzoek tot handhaving dat dit verzoek gegrond is en de overtreder gewaarschuwd is om de overtreding binnen een bepaalde termijn ongedaan te maken is geen besluit.

Zorgkosten: wie moet welke informatie geven?

Dit artikel beoogt duidelijkheid te bieden over de vraag wie de patiënt moet informeren over de kosten van een behandeling. Op zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders rust een informatieplicht. Dit geldt met name wanneer de patiënt een deel van de kosten van de behandeling zelf zal moeten...

Twitter