Nieuws

Contractuele uitsluiting van dwaling bij aandelentransactie

Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch boog zich over de vraag of het beroep van een verkoper van aandelen op een contractuele uitsluiting van dwaling naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar kan zijn. Van belang hierbij is de mate en de omvang van een eventuele onjuiste voorstelling van zaken.

Aanpassingen hof in schadebegroting onbegrijpelijk

In deze zaak heeft een inlener schadevergoeding van een uitzendbureau gevorderd vanwege het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst van opdracht. De Hoge Raad acht diverse motiveringsklachten tegen de aanpassingen die het hof op grond van art. 6:97 BW heeft gedaan in de door ...

Bevoegdheid opleggen informatiebeschikking ingeperkt

Beschikt iemand niet over bepaalde gegevens en kan hij ook niet over deze gegevens beschikken? Dan kan de Belastingdienst die persoon niet verplichten tot het verstrekken van die gegevens door het opleggen van een informatiebeschikking.

Beperkte bewijskracht foto’s, desondanks ontslag voor slapende piloot

Het zal niemand verbazen dat het een piloot niet is toegestaan om tijdens een vlucht de cockpit te verlaten. Niet verwonderlijk dus dat de werkgever in deze zaak tot ontslag op staande voet overging, toen hij hoorde dat een piloot tijdens een vlucht had liggen slapen in de passagierscabine. In...

Verlaten van parkeergarage zonder te betalen leidt tot <i>battle of forms</i>

Een bestuurder van een auto besloot een parkeergarage te verlaten zonder te betalen, door vlak achter een voorganger aan te rijden zodat zij de slagboom kon passeren. Het gaat in deze zaak om de vraag of de bestuurder gehouden is om een schadevergoeding te betalen die is gebaseerd op de door de...

Twitter