Nieuws

Concept Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in geval lager dagloon door ziekte

Met de conceptwijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen wordt geregeld dat ziekte in de referteperiode voor de berekening van het dagloon van WW-gerechtigden niet tot een lager dagloon leidt. Het dagloonverlagend effect door verminderde loonbetaling wegens ziekte dan wel van een...

Brief over functioneren ambtenaar is een besluit?

Een disciplinaire straf die aan een ambtenaar wordt opgelegd, is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De ambtenaar kan tegen die straf rechtsmiddelen aanwenden. Maar wat als de ambtenaar nu geen straf krijgt, maar een boze brief, waarin hem wordt gemeld dat zijn gedrag...

Beslaglegging op <i>bitcoins</i>

Bitcoins en andere crypto-valuta bestaan niet in fysieke vorm. Dat maakt de beslaglegging niet echt tastbaar. Hoewel de wetgever geen rekening heeft gehouden met de komst van dit type valuta, is het binnen de bestaande wettelijke kaders toch mogelijk om verhaal te nemen op dit soort bijzondere...

Drogisterijketen ontslaat caissière om gebruik gratis crème

Drogisterijketen Kruidvat heeft een caissière op staande voet ontslagen omdat zij crème uit een gratis testerverpakking gebruikte. De rechter keurde het ontslag goed. Een detailhandelorganisatie heeft te maken met een verhoogd risico op verduistering door eigen personeel en daardoor heeft zij ter...

Evaluatie Wet beperking oplegging taakstraffen

Het doel van dit onderzoek is vast te stellen of de invoering van art. 22b Sr in samenhang met de aanscherping van het vorderingsbeleid van het OM heeft geleid tot de beoogde aanpassing van de toepassingspraktijk inzake het adviseren, vorderen en opleggen van taakstraffen.

Twitter