Nieuws

Weigering vrijkaarten aan recensent levert geen belemmering van vrije nieuwsgaring op

De Nationale Opera hoeft een recensent niet langer te voorzien van vrijkaarten of hem uit te nodigen voor besloten bijeenkomsten. De Opera is daarmee gestopt nadat hij in een krant een kritisch artikel over de programmering had geschreven. De recensent stelde zich op het standpunt dat de beslissing ...

Kabinet presenteert visie op gevangenisstraf

In het zogenoemde detentie- en re-integratieplan dat bij binnenkomst in de gevangenis wordt gemaakt, komen voortaan gegevens van partijen zoals reclassering en gemeenten. In het plan staan concrete gedragsdoelen en afspraken over onder meer werk, huisvesting en schuldsanering. Het algemeen en...

EHRM legt toepassingsbereik artikel 6 EVRM ruimer uit

Het recht op toegang tot de rechter en een eerlijk proces van artikel 6 is één van de hoekstenen van het EVRM. Naast strafzaken en zaken over bestuurlijke boetes vallen de meeste andere geschillen onder het toepassingsbereik van deze bepaling.

Het retentierecht van accountants

Accountants worden (net als andere dienstverleners) regelmatig geconfronteerd met debiteuren die facturen niet betalen. Een geëigend pressiemiddel om de klant te bewegen tot betaling is een beroep op het retentierecht.In het geval van de accountant gaat het bij toepassing van het...

Twitter