Nieuws

Het overnamerecht in het vernieuwde huwelijksvermogensrecht

Per 2018 is de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen beperkt. Zo is aan artikel 1:96 BW (over de verhaalbaarheid van privéschulden) een nieuw lid toegevoegd, dat het verhaal van dergelijke schulden op de goederen van de gemeenschap beperkt tot de helft van de opbrengst van het...

Eenzijdig wijzigingsbeding pensioenregeling ongeldig ondanks instemming OR

Hof Den Bosch oordeelde dat een werknemer niet hoefde te accepteren dat zijn werkgever eenzijdig de pensioenregeling zou wijzigen met als gevolg dat hij binnen een periode van twee jaar 30% van de verschuldigde pensioenpremie zou moeten gaan betalen. Dit terwijl zowel in zijn arbeidsovereenkomst...

Algemene uitingen over omzet is nog geen exploitatieprognose

De rechtbank Midden-Nederland heeft geoordeeld dat een algemene uiting over omzet in een e-mail van de zijde van een franchisegever niet zonder meer te kwalificeren valt als een exploitatieprognose in de zin van de rechtspraak op dat punt.

Geen btw-factuur van gemeente voor straatparkeren

De Hoge Raad oordeelt in twee procedures over naheffingsaanslagen parkeerbelasting dat een gemeente niet verplicht kan worden om een btw-factuur uit te reiken. Ook hoeft volgens de HR de verordening parkeerbelasting niet te vermelden of een btw-bedrag is inbegrepen in het parkeertarief.

Twitter