Nieuws

Passieve risicoaanvaarding bij planschade: hoe zat het ook alweer?

Geleden planschade blijft voor rekening van appellanten, als sprake was van passieve risicoaanvaarding. Wanneer is daarvan sprake?

Verrekening in concernrelaties en arbitrage­procedures

Uit dit arrest van de Hoge Raad volgt een tweetal praktische tips met betrekking tot verrekening. Het arrest illustreert ten eerste dat het vereiste van wederkerig schuldenaarschap in dit verband kan worden weggecontracteerd. Ten tweede maakt de Hoge Raad uit dat de verwerping van een...

Geen ontslag op staande voet na gratis weggeven drankjes

De rechter oordeelt dat de werknemer in deze zaak niet zodanig over de scheef was gegaan dat Van der Valk hem op staande voet mocht ontslaan. De rechter woog mee dat één van de gasten aan wie de werknemer een gratis drankje had geschonken een collega was en dat dit bovendien gebeurde op een...

Een zienswijze indienen als de bestemming niet verandert

Wanneer een bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, kan daartegen door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend. Een eis die daaraan gesteld wordt, is dat zij door het nieuwe bestemmingsplan “gevolgen van enige betekenis” ondervinden. In deze zaak verschilde het toegestane gebruik in het...

Geurnormen in bestemmingsplannen: wat kan wel en wat kan niet?

De onderstaande jurisprudentie geeft een goed beeld van de (on)mogelijkheden op het vlak van geurregelingen in bestemmingsplannen.

Twitter