Nieuws

Ontslag alleen mogelijk bij verstoorde verhouding voor volledige organisatie

De Centrale Raad van Beroep maakt met deze uitspraak nog eens duidelijk dat voor het aannemen van een voldoende grondslag voor ontslag wegens verstoorde verhoudingen, in beginsel nodig is dat die verstoring geldt voor de volle breedte van de organisatie. De mogelijkheid van een overplaatsing dient...

Opleggen boete aan ontbonden vof niet mogelijk voor belastbare feiten vanaf 1 juli 2009

De Inspecteur kan aan een ontbonden vennootschap onder firma geen bestuurlijke boete opleggen indien het beboetbare feit heeft plaatsgevonden vanaf 1 juli 2009, als gevolg van de inwerkingtreding (destijds) van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht, waarbij in dergelijke gevallen...

Hoger beroep deelgeschil en rechtsmiddelenverbod

In de letselschadepraktijk bestaat al ruim 7 jaar de mogelijkheid een deelgeschilprocedure in te stellen. Partijen kunnen de rechter in een dergelijke procedure vragen zich uit te spreken over een onderdeel dat hen verdeeld houdt en in de weg staat aan een schikking. Tegen welk soort...

Wijzigen bestaande omgevingsvergunning: sneller en makkelijker dan nieuwe aanvraag

Het is onder voorwaarden toegestaan om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit te wijzigen in een activiteit met een andere wettelijke grondslag. Door een wijziging van de grondslag van de aanvraag toe te staan, wordt voorkomen dat een aanvraag opnieuw moet worden ingediend....

Topscriptie: Differentiatie in de amendementsprocedure van de Grondwet

In deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie wordt betoogd dat de Nederlandse Grondwet op slot zit; sinds 1983 hebben zich geen grote wijzigingen voorgedaan. Om de Grondwet nieuw leven in te blazen, dient er iets te veranderen. Valérie Verschoor meent dat dit...

Twitter